Nguyên nhân bệnh gai cột sống: Có ít nhất 3 nguyên nhân để giải thích sự hiện diện của gai cột sống. 1- Gai