Cây ngải cứu có tên khoa học Artemisia vulgaris L. họ Cúc Asteraceae hay dân gian gọi là cây thuốc cứu, cây thuốc cao, ngải