Đau lưng là một vấn đề y học, nó có ảnh hưởng đến hầu hết mọi người từ trẻ đến già, hầu như ai